Αερισμός

Αερισμός

Σχεδίαση, κατασκευή και εφαρμογή δικτύων εισαγωγής φρέσκου αέρα σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες.

Εξαερισμός

Εξαερισμός

Μελέτη, κατασκευή και εφαρμογή αγωγών απαγωγής αέρα από εσωτερικούς χώρους.

Κλιματισμός

Κλιματισμός

Εφαρμογή δικτύων κλιματισμού (θέρμανσης και ψύξεως) σε επαγγελματικούς χώρους, δημόσια κτίρια κοινής ωφέλειας, κατοικίες, κλπ.

Φυσική μεταφορά και διανομή αέρος

Φυσική μεταφορά και διανομή αέρος

Κατασκευή και εφαρμογή αγωγών φυσικής ροής αέρα, χωρίς την χρήση μηχανικών ανεμιστήρων, σε επαγγελματικούς χώρους, δημόσια κτίρια κοινής ωφέλειας, κατοικίες, κλπ.

Απαγωγή καυσαερίων

Απαγωγή καυσαερίων

Εφαρμογή αγωγών (καπνοδόχων) απαγωγής των αερίων της καύσης σε λέβητες, τζάκια, σόμπες, κλπ.

«Φτιάξτε το μόνοι σας»

«Φτιάξτε το μόνοι σας»

Η DIY υπηρεσία μας: διαμορφώνουμε από κοινού και κατασκευάζουμε όλα τα μέρη και συστήματα που απαιτεί η εγκατάστασή σας και εσείς τα τοποθετείτε.

Πυροφραγμοί

Πυροφραγμοί

Τοποθέτηση συστημάτων πυροφραγμού στα κανάλια των αγωγών από ειδικά πυράντοχα υλικά.

Υπηρεσίες μετά την πώληση (After Sales)

Υπηρεσίες μετά την πώληση (After Sales)

Συντήρηση εξοπλισμών, καθαρισμοί δικτύων αεραγωγών

Φυσική μεταφορά και διανομή αέρος

Εμπορία Εξοπλισμών

Διάθεση του συνόλου της γκάμας των προϊόντων μας στους επαγγελματίες

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ - Duct Technic, Ηράκλειο Κρήτη
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ - Duct Technic, Ηράκλειο Κρήτη
portfolio_0009_IMG_0505
Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού, Καπναγωγοί - καμινάδες
Σχεδίαση, κατασκευή και εφαρμογή δικτύων εισαγωγής φρέσκου αέρα σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. αγωγών απαγωγής αέρα, Εφαρμογή δικτύων κλιματισμού (θέρμανσης και ψύξεως)
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ - Duct Technic, Ηράκλειο Κρήτη
Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού, Καπναγωγοί - καμινάδες
portfolio_0027_IMG_7855
Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού, Καπναγωγοί - καμινάδες
Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού, Καπναγωγοί - καμινάδες