Οι αεραγωγοί

Οι αεραγωγοί κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που ορίζει η SMACNA® (Εθνικός Οργανισμός Έργων Αερισμού, Εξαερισμού Μεταφοράς & Διανομής Αέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής).

Αεραγωγοί εξαερισμού κλιματισμού, κυκλικής, παραλληλόγραμμης ή τετράγωνης διατομής, γαλβανισμένοι, INOX®, χαλκού ή αλουμινίου, Καπναγωγοί - καμινάδες, μηχανήματα εξαερισμού (ανεμιστήρες), στόμια κλιματισμού αλουμινίου -PVC, Εναλλάκτες αέρος, Εύκαμπτοι αεραγωγοί, αποσβεστήρες ήχου, Αξονικοί ανεμιστήρες, Εξαεριστήρες οροφής, Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες, Εξαεριστήρες αεραγωγών, Εξαεριστήρες οικιακού τύπου, Απορροφητήρες εστιών, Κουρτίνες Αέρος, Μηχανήματα καθαρισμού αέρα, Βραχίονες απαγωγής αερίων, Φίλτρα αέρα & μονωτικά υλικά αεραγωγών

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PLENUMS ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΟΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
ΣΤΟΜΙΑ PVC
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ
ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Ο εξοπλισμός μας

Προϊόντα
Προϊόντα
Προϊόντα
Προϊόντα
Προϊόντα
Προϊόντα
Προϊόντα
Προϊόντα
Προϊόντα